Nyheter

Nyheter för dig som bor i Talludden

Skärpning i bostadsrättslagen vid årsskiftet
Redan i dag måste bostadsrättshavaren enligt lagen ha styrelsens tillstånd för att
utföra en åtgärd i lägenheten som handlar om ändring av ledningar för avlopp,
värme, vatten eller gas. Från 2023 förtydligas det i lagen att det förutom ändringar även gäller nyinstallationer samt att tillstånd krävs även för anordning för
ventilation, eldstad eller rökkanal samt annan påverkan på brandskyddet.

Läs mer i senaste infobladet


Projekt fasadrenovering 2022–2023 status

Visbyark, vår projektledare för fasadrenoveringen, har meddelat att renovering av de hus som låg med i planen för etapp 1 nu är klara, dvs. hus 28, 16 och 22 och de södra carportarna, förutom att utbytta panelbrädor ska målas ytterligare en gång i vår. Nästa steg är att byta ut ev. rutten panel för etapp två, resterande hus och carportar. Det arbetet kommer att påbörjas så snart vädret tillåter under 2023. Läs mer i infobladet


Avisering om avgiftshöjning 2023

Med anledning av ökade kostnader för drift och underhåll kommer avgifterna att höjas med 2 procent från den 1 januari. Läs mer i infobladet


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Du vet väl att...


  • Vi har en hjärtstartare – mitt i området – i ett skåp precis utanför tvättstugan hittar du den och innanför dörren finns  även en brandfilt. Läs mer i infoblad från november 2019. Vill du veta hur vår hjärtstartare fungerar så finns även en instruktionsfilm på youtube.

  • I hela vårt område råder hastighetsbegränsning till s.k. gångfart vilket innebär max 7 km i timmen och gående har alltid företräde före bilar och cyklar. Glöm inte att påminna taxi eller vänner och bekanta på bilburet besök att hålla maxfarten, för vi är rädda om varandra, våra barn och våra husdjur.

  • Vi håller själva soprummen i fräscht skick och var och en sopar av golven när det behövs. Vi sopsorterar kompost, brännbart, plast, pappersförpackningar, tidningar samt metallförpackningar i olika uppmärkta kärl. Får det inte rum i kärlet så får du ta hem det igen och vänta tills det är tömt, eller själv ta till återvinningsstation. Glas och flaskor tas på egen hand till återvinning.

  • Det finns trädgårdsredskap, gräsklippare och skottkärror fritt att låna i södra soprummet. Lämna dock alltid tillbaka dem när det blir kväll, tvätta av om det följt med jord eller smuts, även golvet. Finns det ett snöre i redskapet häng upp i det! Se också till att kärror eller lösa redskap inte står i vägen för sophämtarna. 
    Om något är trasigt meddela alltid till styrelsen eller någon av våra utegrupper, se kontakt under fliken styrelsen, detsamma om du saknar något.

  • Vi har ingen vaktmästare utan sköter det mesta av det gemensamma området själva. Varje hus sköterrabatter, träd, gräsklippning och plattor på den närmast liggande marken, utöver det vi gör gemensamt under trädgårdsdagar.  Se karta över husansvar. Förutom redskapen i södra soprummet finns det några redskap som köpts in särskilt till trädgårdsdagarna; plattrensare, hängränneborste, kantskärarcykel samt en högtryckstvätt – för varje redskap ansvarar någon i gräsklippargruppen eller i styrelsen. Dessa kan dock även lånas för att sköta de uppgifter som ingår i husansvaret. Hör då av dig via styrelsen@talluddenvisby.se

 

Så hanterar vi personuppgifter (GDPR)

 

Föreningens infoblad skickas via e-post till alla medlemmar för att spara på vår miljö. Det innebär att vi för register över e-postadresserna. En utskrift av de senaste infobladen finns även samlade i en pärm i tvättstugan för den som inte har e-post. Kontakta styrelsen om du inte längre vill få informationen i e-postutskicken. I övrigt sköter Riksbyggen all hantering kring boendeadministration. Det innebär att föreningen är personuppgiftsansvarig och Riksbyggen är personuppgiftsbiträde.
Läs mer om hur Riksbyggen hanterar personuppgifter här 
»