Nyheter

Nyheter för dig som bor i Talludden

Årsstämma 13 juni

Vi träffas torsdag den 13 juni, kl. 19.00, i lokalen vid Flundrevikens båtklubb. Se kallelse i infobladet från den 29 maj. Som underlag vid stämman har senaste årsredovisningen skickats ut till alla medlemmar. Den kan även kan laddas ned här: Årsredovisning 2023.
Varmt välkomna!


Trädgårdsdag 18 maj

Vårens gemensamma trädgårdsdag blir lördag den 18 maj. (Regnar det så försöker vi på söndagen istället.) Med gemensamma krafter rensar vi då ogräs i allmänna rabatter, grusgångar och mellan plattor, fixar lekplatsen och annat sådant som behövs för att hålla fint i vårt område. Styrelsen fixar som vanligt korv och dricka, som vi njuter av i en paus i arbetet. Varmt välkomna!


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Du vet väl att...


  • Vi har en hjärtstartare – mitt i området – i ett skåp precis utanför tvättstugan hittar du den och innanför dörren finns  även en brandfilt. Läs mer i infoblad från november 2019. Vill du veta hur vår hjärtstartare fungerar så finns även en instruktionsfilm på youtube.

  • I hela vårt område råder hastighetsbegränsning till s.k. gångfart, vilket innebär max 7 km i timmen, och gående har alltid företräde före bilar och cyklar. Glöm inte att påminna taxi eller vänner och bekanta på bilburet besök att hålla maxfarten, så att vi är rädda om varandra, våra barn och våra husdjur.

  • Vi har ingen vaktmästare utan sköter det gemensamma området själva. Varje hus hjälps åt för att löpande sköta rabatter, träd, gräsklippning och plattor på den närmast liggande marken (utöver det som görs på de gemensamma trädgårdsdagarna vår och höst). Se karta över husansvaret.


  • Trädgårdsredskap, gräsklippare och skottkärror finns att låna i södra soprummet. OBS! Lämna dock alltid tillbaka dem när det blir kväll, tvätta av om det följt med jord eller smuts, även golvet. Finns det ett snöre i redskapet häng upp i det! Se också till att kärror eller lösa redskap inte står i vägen för sophämtarna. Om något är trasigt meddela då alltid styrelsen eller någon av våra utegrupper, detsamma om du saknar något se kontakter under fliken styrelsen.


  • Utöver redskapen i södra soprummet finns det några saker som köpts in särskilt till trädgårdsdagarna; såsom plattrensare, hängränneborste, kantskärarcykel samt en högtryckstvätt. För sådant varje redskap ansvarar någon i gräsklippargruppen eller i styrelsen. Dessa kan dock lånas för att sköta de uppgifter som ingår i husansvaret. Hör då av dig via styrelsen@talluddenvisby.se


  • Vi håller själva soprummen i fräscht skick och var och en sopar av golven när det behövs. Vi sopsorterar kompost, brännbart, plast, pappersförpackningar, tidningar samt metallförpackningar i olika uppmärkta kärl. Får det inte rum i kärlet så får du ta hem det igen och vänta tills det är tömt, eller själv ta till återvinningsstation. Glas och flaskor tas på egen hand till återvinning.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Så hanterar vi personuppgifter (GDPR)

 

Föreningens infoblad skickas via e-post till alla medlemmar för att spara på vår miljö. Det innebär att vi för register över e-postadresserna. En utskrift av de senaste infobladen finns även samlade i en pärm i tvättstugan för den som inte har e-post. Kontakta styrelsen om du inte längre vill få informationen i e-postutskicken. I övrigt sköter Riksbyggen all hantering kring boendeadministration. Det innebär att föreningen är personuppgiftsansvarig och Riksbyggen är personuppgiftsbiträde.
Läs mer om hur Riksbyggen hanterar personuppgifter här 
»