Styrelse

• Kontakt vid felanmälan

Kontakta Riksbyggen, 0771-860 860 vid fel där föreningen enligt stadgarna ansvarar för under-hållet. De kan förstås även anlitas av dig som boende mot betalning för det du svarar för. Läs mer om vad som gäller vid felanmälan på fliken Dokument

Styrelse

Styrelseledamöter

Agneta Gardinge, 10a, ordförande

Yvonne Skovshoved, 8b, vice ordförande och ekonomiansvarig

Per Lindgren, 20c, sekreterare

Christer Nygren, 16a, ledamot

Anita Alvaeus, 2b, ledamot (efter Jennifer Medin som flyttat)


Suppleanter

Lennart Thomsson, 18b, suppleant

Eva Nilsson, 10f, suppleant


Revisorer och revisorssuppleanter

Ernst & Young, auktoriserad revisor

Vivianne Wahlberg, 6a, medlemsrevisor

Sören Lorentzon, 12b, revisorsuppleant


Valberedning

Lars Österholm, 16 E, sammankallande

Fredrik Sundblad, 10 B


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


Utöver styrelsen finns det ytterligare några medlemmar som åtagit sig lite extra ansvarsuppgifter till nytta för oss alla.


Vill du också engagera dig lite extra och hjälpa till i vår förening? Hör då gärna av dig till styrelsen eller direkt till våra två utemiljögrupper nedan! Det vi gör själva bidrar till att vi håller gemensamma kostnader nere.


Vi efterlyser nu efterträdare till tidigare sammankallande i båda grupperna efter Jesper (gräsklippargruppen) och Ann-Marie (trädgårdsgruppen). Hör av dig till Agneta eller Christer, se kontakt.


Trädgårdsgrupp

Trädgårdsgruppen (TG) består av några frivilliga intresserade av trädgård och vår utemiljö. De träffas två gånger om året för att se över och föreslå till styrelsen vad som behövs åtgärdas eller köpas in för att hålla vårt område i fint skick. De håller även i planeringen inför våra gemensamma trädgårdsdagar i samråd med styrelsen.

Kontakt: Agneta Gardinge, 10A


Gräsklippargruppen 

Gräsklippargruppen består av några frivilliga som sköter gräsklippning på våra stora gemensamma ytor i området. De deltar även vid trädgårdsgruppens möten.
.

Kontakt: Christer Nygren, 16A