Styrelse

• Kontakt vid felanmälan

Kontakta Riksbyggen, 0771-860 860 vid fel där föreningen enligt stadgarna ansvarar för under-hållet. De kan förstås även anlitas av dig som boende mot betalning för det du svarar för. Läs mer om vad som gäller vid felanmälan på fliken Dokument

Styrelse

Styrelseledamöter och suppleanter

Agneta Gardinge, 10a, ordförande

Yvonne Skovshoved, 8b, ekonomiansvarig och vice ordförande

Åsa Doeo, 22e, sekreterare

Jennifer Medin, 16c, ledamot 

Christer Nygren, 16a, ledamot


Anita Alvaeus, 2b, suppleant

Lennart Thomsson, 18b, suppleant

Per Lindgren, 20c, suppleant


Revisorer och revisorssuppleanter

Grant Thornton, auktoriserad revisor

Jesper Wikman, 8d, medlemsrevisor

Vivianne Wahlberg, 6a, revisorsuppleant


Valberedning

Lars Österholm, 16 E, sammankallande

Fredrik Sundblad, 10 B


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


Utöver styrelsen finns det ytterligare några medlemmar som åtagit sig lite extra ansvarsuppgifter till nytta för oss alla.


Trädgårdsgrupp

Trädgårdsgruppen (TG) består av några frivilliga intresserade av trädgård och vår utemiljö. De träffas två gånger om året för att se över och föreslå till styrelsen vad som behövs åtgärdas eller köpas in för att hålla vårt område i fint skick. De håller även i planeringen inför våra gemensamma trädgårdsdagar i samråde med styrelsen.

Kontakt och samordnare är Anne-Marie Ericsson, 10d


Gräsklippargruppen 

Gräsklippargruppen består av några frivilliga som sköter gräsklippning på våra stora gemensamma ytor i området. De deltar även vid trädgårdsgruppens möten.


Kontakt och samordnare är Jesper Wikman, 8d


Vill du också engagera dig lite extra och hjälpa till i vår förening? Hör då gärna av dig till styrelsen eller direkt till våra två utemiljögrupper ovan!